İnternet tabanlı harita üretiminde karar destek sistemleri ve coğrafi bilgi sistemi destekli alternatif yaklaşım: müsabaka yöntemi


Creative Commons License

UZAR DİNLEMEK A. M., Asılhan F.

Jeodezi ve jeoinformasyon dergisi (Online), vol.6, no.1, pp.47-60, 2019 (Peer-Reviewed Journal)