Identity and Representation Problems of Pixel Art


Creative Commons License

Ünlüer Çimen A. A.

Inonu University Journal of Art and Design, vol.7, no.15, pp.211-223, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

AbstractToday, digital arts are moving into the boundaries of universal arts and this brings up many unanswered questions; such as how to exhibit 3D graphics or interactive works in museums and how to preserve and copyright video games. When it comes to one of the oldest of digital arts, namely pixel art, a major question still stands: What is pixel art? Used by many in many different mediums, some pixel artists put very strict rules on what works can be called pixel art, while others simply ignore them. Can pixel art survive by itself? Do mixed techniques misrepresent pixel art? In this article, these questions that have been discussed within closed pixel art communities for several decades will be addressed. Pixel art exhibition criteria in various gallery sites and their effects will be observed under different aspects and a series of design guidelines will be presented.

Dijital sanatların, sanat çevrelerinde kabul görmeye başladığı günümüz sanat ortamında, bu çerçevedeki işlerin geleneksel sanatlardan farklı doğası, pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Konvansiyonel ya da çevrimiçi müzelerde üç boyutlu grafiklerin ya da interaktif işlerin nasıl sergileneceği; video oyunlarının saklanma ve telif problemleri, yeni birer tartışma alanı doğurmaktadır. Söz konusu, dijital sanatların en eskilerinden biri olan piksel sanatı olduğunda ise temelde bir soru yatmaktadır: Piksel sanatı nedir? Kullanım alanı oldukça çeşitli olan bu dal, uygulayıcıları tarafından çok spesifik değerlerle tanımlanabilmektedir. Peki, diğer tekniklerle birleştirildiğinde piksel sanatı hala aynı kategoride kalabilir mi ve karışık medya kullanımının yaygınlaşması, bu sanat dalının tanınırlığına zarar verir mi? Bu yazıda, piksel sanatı komünlerinde onlarca yıldır tartışılmakta olan bu sorular, hem düşünsel, hem de işlevsel boyutu ile ele alınacaktır. Mevcut çevrimiçi galerilerde piksel sanatı sergilenme kriterleri ve bunların getirdiği olumlu ve olumsuz etkiler, farklı başlıklar altında incelenerek, galeri siteleri için bir tasarım kılavuzu sunulacaktır.