Ortak hedef belirleme açısından insan sıtma parazitlerinin iki türünün laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genlerinin nükleotid düzeyinde karşılaştırmalı analizi