Ortak hedef belirleme açısından insan sıtma parazitlerinin iki türünün laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genlerinin nükleotid düzeyinde karşılaştırmalı analizi


Celik V., Brady L., BALIK D.

14. Biyoteknoloji Kongresi, 01 Ağustos 2005

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri