Perakende Sektöründe Soğuk Odaların Değer Mühendisliği Yardımıyla Optimum Tasarımı


Creative Commons License

Atabay Ş., Hürcan B., Karatepe A. K.

11th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 10 - 12 June 2023, pp.1526

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1526
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SOĞUK ODALARIN DEĞER MÜHENDİSLİĞİ YARDIMIYLA OPTİMUM TASARIMI
 
İnşaat sektöründe değer mühendisliği çalışmaları; proje değerini artırmaya katkı sağlamak, maliyetleri kontrol altına almak, sürdürülebilirliği ve verimliliği artırmak için kullanılan bir yöntemdir. Değer mühendisliği, projenin amacını anlamak, alternatif çözüm yolları üretmek, maliyet analizleri yapmak, riskleri değerlendirmek ve en iyi değeri sunan çözümü seçmek için kullanılmaktadır. Böylece proje maliyetleri düşürülürken kalite artırılabilmekte ve proje süresi kısaltılabilmektedir. Sürdürülebilirlik, israftan kaçınma, ekonomik tasarruf, zamandan tasarruf gibi konular günümüz dünyasında kurumsal şirketlerin gündemlerini oluşturmaktadır. Perakende sektöründe çoklu mağaza açılışları, büyük depo inşaatları ve gelişmiş üretim tesislerinin inşası gibi konular öncelikli olup yüksek maliyetler içermektedir. Bu çalışma, soğuk hava depolarının mevcut talebe aynı hizmeti sağlayacak ve gerekli ihtiyacı birebir karşılayacak şekilde optimize edilmesini kapsayan bir değer mühendisliği uygulamasını içermektedir. Proje ekibi, altı kişilik, alanında uzman mühendislerden oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında, perakende mağazalarındaki soğuk oda ihtiyaçlarının sorgulanması, kalite ve satış departmanlarının görüş ve onaylarının alınması, mağaza ziyaretleri ile yerinde tespitler yapılması ve minimum ölçüde en verimli kullanım tasarımının oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Hedef doğrultusunda yapılan soğuk oda optimizasyonu çalışması altı aylık süre sonunda tüm Türkiye’de uygulanacak şekilde proje departmanına iletilmiştir. Yapılan değer mühendisliği çalışması milyonlarca liranın geri kazanılmasını sağlamıştır. Sağlanan fayda doğrultusunda ihtiyaçtan vazgeçilmemiş olup, doğru tespitlerle aynı görevi görecek şekilde, daha az maliyetle muadil ürünler geliştirilmiştir. Bu kapsamda enerjide verimlilik, depolama kapasitesinde fayda, operasyonel verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlanmıştır. Yapılan değer mühendisliği çalışması, doğru odaklanma sayesinde ekip ile birlikte çok büyük maliyetlerin önüne geçilebileceğini, aynı faydanın farklı ürünlerden de elde edilebileceğini ve kişilerin açık fikirli olmalarının zaman zaman çok verimli işler yapmalarına olanak sağlayabildiğini göstermiştir. ORCID NO: 0000-0003-0151-5498

Anahtar Kelimeler: Değer Mühendisliği, Soğuk Oda, Perakende Sektörü, Verimlilik, Maliyet Tasarrufu