Türk Sanatçı Tomur Atagök’ün 2000-2015 Yılları Arasındaki Sergilerine Dair Bir Araştırma


Creative Commons License

Boyraz B., Şahin I.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.2, pp.70-94, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tomur Atagök, one of the well-known names of Turkish painting,  was born in 1939 in Istanbul. She continued her academic studies atYildiz University (Yildiz Technical University) and received the title of Professorship in 1993. T. Atagök, who has had many exhibitions in Turkey and abroad, was awarded with the prize of UNESCO UPSD / AIAP Artist of the Year in 2015. Within the scope of the research, the findings of a study on the artist's background and the exhibitions between 2000 and 2015 were included. The aim of the research is to create a biography of the artist and to approach the recent activities with numerical distributions. In this context, the first part of the text includes sections from her life and academic anecdotes. In the second part, tables related to the exhibitions were presented and a general assessment is also made under the conclusion.

Türk resim sanatının bilindik isimlerinden Tomur Atagök 1939, İstanbul doğumludur. Sanatçı akademik çalışmalarını bilhassa Yıldız Üniversitesi (Yıldız Teknik Üniversitesi) çatısı altında sürdürmüş ve 1993’de bu kurumda Profesörlük unvanı almıştır. Yurt içi ve yurt dışında pek çok sergisi bulunan T. Atagök 2015’de UNESCO UPSD/AIAP Yılın Sanatçısı ödülüne layık görülmüştür. Araştırma dâhilinde T. Atagök’ün özgeçmişine ve 2000 - 2015 yılları arasındaki sergilerine yönelik bir incelemenin bulgularına yer verilmiştir. İncelemenin amacı sanatçıya dair bir biyografi oluşturmak ve yakın zamanlı etkinliklerine sayısal dağılımlar eşliğinde yaklaşmaktır. Bu çerçevede metnin ilk kısmında yaşamından kesitlere ve akademik çalışmalarından anekdotlara yer verilmiştir. İkinci kısımda ise sergileri ile ilgili tablolar sunulmuş, sonuç başlığı altında da genel bir değerlendirme yapılmıştır.