Hassas Nokta Konumlama Yönteminin Hidrografik Çalışmalardaki Kinematik Çözüm Performansının Araştırılması


Aykut N. O., Akpınar B.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.21, no.4, pp.837-845, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

GPS teknolojisinin gelişmesiyle hidrografik çalışmalardaki konum belirleme doğruluğu bu alanda geliştirilen yeni yöntemlerle daha da iyileşmektedir. Gerçek zamanlı kinematik (RTK) ile ölçü sonrası kinematik değerlendirme (PPK) yöntemleri hidrografik çalışmaların çoğunda kullanılmaktadır. Hidrografi bilim dalında yapılan çoğu çalışmada Hassas Nokta Konumlama (PPP) yöntemi tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmada İstanbul Boğazı’nda Çubuklu semti açıklarında yapılan bir hidrografik çalışmada Thales Z-Max alıcıları kullanılarak 1 saniye kayıt aralığında sadece GPS verisi toplanmıştır. Çözümlemeler için literatürde en çok kullanılan servislerden CSRS-PPP ve APPS-PPP servisleri tercih edilmiştir. Leica Infinity yazılımı ile gerçekleştirilen PPK çözümleri referans alınarak, her iki PPP servisine ilişkin çözümlemeler ile epok epok karşılaştırılmıştır. Hesaplanan farklar analiz edilerek sadece GPS verisi toplanarak yapılan hidrografik çalışmalarda elde edilen doğruluk değerlerinin Uluslararası Hidrografik Ölçme Standartları (IHO-S44.6.baskı) kapsamında yeterli olup olmadığı incelenmiştir.