Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması


Baktır H. Ö., Çelik B., ERKOÇ M. F., Özçakır F. C., Özdemir Ş., Şahin K.

Journal of Research in Education and Teaching, vol.1, no.2, pp.42-58, 2012 (Peer-Reviewed Journal)