Lise Öğrencilerinin Atasözlerini Kavrama Düzeyleri Üzerine Nitel Bir Araştırma


Tepeli Y., Arıcı A. F.

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.223-236, 2012 (Peer-Reviewed Journal)