Yatırım ve Finansman Kararlarının Piyasa Değerine Etkisi - The Impact of Investment and Financing Decisions on Market Value in Turkey


Creative Commons License

Aras G., Kutlu Furtuna Ö., Mutlu Yıldırım F.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.120-138, 2017 (Peer-Reviewed Journal)