Modernleşme Sürecinde Tiyatroda Kadın Kimliğinin Sorgulanması: Afife Jale Örneği


DİNÇER F.

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, pp.83-96, 2017 (Peer-Reviewed Journal)