Eğitim ve Sosyal Bilimler bağlamında Teknolojik Sorun


Creative Commons License

Taşdelen V.

in: Çağın Sorunları Karşısında Eğitim, Tozlu, N., Taşdelen, V., Önal, M., Editor, Bayburt Üniversitesi, Bayburt, pp.295-301, 2014

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2014
  • Publisher: Bayburt Üniversitesi
  • City: Bayburt
  • Page Numbers: pp.295-301
  • Editors: Tozlu, N., Taşdelen, V., Önal, M., Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

İnsan alet yapan bir varlıktır. O, doğa karşısında, fiziksel yapısındaki güçsüzlüğü

gidermek ve hayatını kolaylaştırmak için, ilk zamanlardan beri alet üretmiştir. Teknoloji

bunun en ileri aşamasıdır. Teknolojinin üretilmesinde doğa bilimlerinin, özellikle

de fizik ve kimya gibi bilim dallarının önemli katkısı olmuştur. Buradaki asıl sorun

eğitim ve sosyal bilimlerin teknoloji alanında nasıl bir yerinin ve işlevinin olabileceği

sorunudur. Daha açık bir ifade ile sormak gerekirse sorunu şu şekilde ortaya koyabiliriz:

Sosyal bilimler teknolojinin neresinde durur? Sosyal bilimcilerin bir tüketici

olmanın dışında teknolojiye sağlayabilecekleri katkılar var mıdır? Teknolojiye ilişkin

değerlerin oluşturulması ve bireylere kazandırılmasında eğitimin nasıl bir işlevi olabilir?

Teknolojinin insan dünyasındaki olumsuz etkilerini “teknolojik sorun” olarak

niteleyen bu bildiride, eğitim ve sosyal bilimlerin sorunun algılanmasında ve çözümünde

önemli katkılarının olabileceği konusu üzerinde durulacaktır. Sosyal bilimler,

teknolojinin insan dünyasındaki yeri ve anlamı konusunda araştırmalar yapıp öneriler

ortaya koyarken, eğitim de bireyde olumlu davranış değişiklikleri öngören bir çaba

olarak teknolojiye ilişkin söz konusu anlam ve değerlerin oluşturulması ve bireye

kazandırılması konusunda önemli bir rol üstlenecektir. Teknolojinin özü ve anlamı

konusunda ortaya çıkan bu katkı, fen bilimleri tarafından teknolojinin fiziksel yapısına

yapılan katkıdan daha az değerde olmayacaktır.