Atık yağ biyodizelinin farklı sıkıştırma oranlarındaki dizel motorlarda kullanımının uygunluğunun araştırılması.


Creative Commons License

Yüksek L., Özener O., Kızılkan V., Arslan H. E.

DÜMF Mühendislik Dergisi, vol.9, no.2, pp.765-774, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: DÜMF Mühendislik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.765-774
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya genelinde enerji gereksinimi artış trendi içersindedir ve bu artış hali hazırda özellikle petrol türevli yakıtlarla karşılanmaktadır. Artan çevresel kaygılar sebebiyle günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları ve bu kaynakların verimli kullanımı her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Alternatif yakıtların, çevre dostu olmaları ve petrol türevli yakıtların tükenme riski sebebiyle, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması beklenen bir gelişmedir. Buji ateşlemeli motorlarda alternatif yakıt olarak hidrojen, özellikle yanma sonu ürünlerinden karbon türevi emisyon ihtiva etmeyişi sebebiyle uygun olsa da depolanması zor olan bir yakıttır. Sıkıştırma ateşlemeli (Dizel) motorlarda alternatif yakıt olarak kullanılan ve genel olarak biyodizel olarak ifade edilen, bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen, yağ asidi metil esterleri ise üretim kolaylığı ve çevre dostu oluşu sebebiyle önemlidirler. Biyodizel ile yapılan araştırmaların birçoğunda emisyon yönünden motorine kıyasla avantaj ön plana çıkmaktadır, karbon monoksit, karbon dioksit, partikül ve yanmamış hidrokarbonların daha düşük olması olumlu iken biyodizel ile azot oksit (NOx) emisyonları artış göstermektedir. Yakıtın alt ısıl değerinin motorine göre daha düşük olması ise bir başka dezavantaj olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada farklı sıkıştırma oranlarında, biyodizel-motorin karışımının karakteristik değerlere ve emisyonlara etkisi incelenmektedir. İki farklı yakıt ve altı farklı sıkıştırma oranında yapılan deneyler neticesinde elde edilen değerler analiz edilmiş ve biyodizel motorin karışımının yüksek NOx emisyonunun sıkıştırma oranı düşürülerek iyileştirilebileceği ortaya konmuştur.