Estimation of Deformation Parameters Based on GNSS Session Duration


Kaya F., Özdemir A., Öz Demir D., Doğan U.

Other, pp.227-238, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.227-238
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to research the effect of GNSS observing-session duration on deformation parameters (displacement, velocity and strain parameters) and correspondingly determining the accuracy parameters. In this scope, the deformation parameters of 11 GNSS stations which belong to TUSAGA-Active network were determined 6 periods observation data (between 2012.63 and 2017.63 years) depend on observing-session duration (4, 6, 8, 12, 24 hours) by using Bernese v5.2 software in ITRF-08 reference system. The accuracy analysis of the results which obtained from observing-session duration data was determined using the deformation parameters obtained from 24 hour observation period were considered as true values. When the results are examined, it is determined that the displacement vectors and velocities of the stations in terms of size and direction are compatible. While the differences of velocities between obtained from the 24-hour observation period and the 12-hour observation period were statistically insignificant, it was determined that the differences between the velocities obtained at the 4, 6 and 8 hours observation periods were statistically significant. Moreover, the effect of the GNSS observation duration on the strain parameters was investigated by comparing the 2-dimensional strain parameters obtained from the 24-hour observation period with different GNSS observation times (4, 6, 8, 12 hours) and the accuracy performance analysis of results was indicated.

Bu çalışmada, GNSS ölçme süresinin deformasyon parametreleri (yer değiştirme, hız ve gerinim parametreleri) üzerindeki etkisinin araştırılması ve buna bağlı olarak doğruluk ölçütlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında, TUSAGA-Aktif ağına ait 11 GNSS istasyonunun 2012.63 – 2017.63 yılları arasındaki 6 periyot gözlem verisi ölçme süresine (4, 6, 8, 12, 24 saat) bağlı olarak Bernese v5.2 yazılımı ile ITRF-08 referans sisteminde değerlendirilip istasyonlara ilişkin deformasyon parametreleri belirlenmiştir. 24 saat gözlem süresinden elde edilen deformasyon parametreleri doğru kabul edilerek, diğer gözlem sürelerinden elde edilen sonuçların doğruluk analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, istasyonların yer değiştirme vektörlerinin ve hızlarının büyüklük ve yön bakımından uyumlu olduğu, 24 saat gözlem süresinden elde edilen hızlar ile 12 saat gözlem süresinden elde edilen hızlar arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamsız iken, 4, 6 ve 8 saat gözlem sürelerinden elde edilen hızlar arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, farklı GNSS gözlem sürelerine (4, 6, 8, 12 saat) bağlı olarak elde edilen 2-boyutlu gerinim parametreleri 24 saatlik gözlem süresinden elde edilen parametreler ile karşılaştırılarak, GNSS gözlem süresinin gerinim parametreleri üzerindeki etkisi araştırılmış ve sonuçların doğruluk performanslarıyla ilgili analizler paylaşılmıştır.