The Value of Nasreddin Hodja Fikras in Terms of Turkish Teaching to Foreigners


Sallabaş M. E., Göktentürk T.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.260-275, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

European Council Modern Languages Department that aims developing a common foreign language program, a common standard in foreign language teaching, common criterions and a tool that based on this, has forged The Common European Framework. Also Turkey, in the year of 2000, because of the Socrates program, adopted a language teaching according to this framework. Language teaching is also cultural education, with this side, combining culture elements that Turkish depends with language teaching is quite important. An important part of Turkish also forms literary texts. In these literary texts Nasreddin Hodja holds an important place and one of the important source that must use in language education process. In this study, potential value of Nasreddin Hodja jokes was revealed by document analysis method. Place of Nasreddin Hodja in the field of teaching Turkish to foreigners was examined and according to language levels that determined in European Language Portfolio, Nasreddin Hodja jokes was offered.

Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı oluşturmuştur. Bu çerçeve programına uygun olarak Avrupa Dil Portfolyosu geliştirilerek dil eğitiminde bir standart getirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye de 2000 yılında üye olduğu Socrates Programı dolayısıyla bu çerçeveye göre dil öğretimini benimsemiştir. Dil öğretimi aynı zamanda kültür öğretimidir. Bu bakımdan yabancılara Türkçe öğretiminde Türk kültürünün de öğretilmesi esastır. Türk kültürünü ve mizah anlayışını yansıtan edebi metinler arasında yer alan Nasreddin Hoca fıkraları dil öğretimi esnasında faydalanılması gereken edebî ürünlerin başlıcalarındandır. Bu çalışmada Nasreddin Hoca fıkralarının yabancılara Türkçe öğretimindeki potansiyel değeri doküman analizi yöntemi ile ortaya konulmuştur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanındaki ders materyallerinde Nasreddin Hoca fıkralarının yeri incelenmiş ve Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde belirlenmiş olan dil seviyelerine uygun olarak okutulabilecek örnek Nasreddin Hoca fıkraları teklif edilmiştir.