Sektörel Büyüme Oranlarının GSMH Büyüme Oranına Etkilerinin Doğrusal Hedef Programlama Yöntemi ile Analizi


ALP S.

11. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi