Ahşabın Yapıda Kullanım Olanakları


Creative Commons License

Avlar E.

Yapı, no.467, pp.42-49, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Yapı
  • Journal Indexes: Design & Applied Arts Index
  • Page Numbers: pp.42-49
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Yapı üretiminde kullanılan geleneksel ahşap ürünler dışında kereste, yonga, levha gibi ahşap yapı malzemelerinin tutkal, kavela ve çivi ile birleştirilmesi veya beton ile bir araya getirilmesi sonucu üretilen endüstriyel ahşap ürünler bulunmaktadır. Birçok farklı türü olan bu ürünler yapısal eleman olarak kullanabilmektedir. Yeni endüstriyel ürünler ve ileri düzeydeki mühendislik hizmetleri, günümüz ahşap yapı sistemlerinin geliştirilmesini, uygulanmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Yüzyıllardır yapı üretiminde kullanılan ahşabın yapı sektöründeki önemi, doğal kaynaklardan elde edilen bu malzemenin endüstriyel olarak, gereksinimlere yanıt verecek biçimde üretilmesiyle birlikte artış göstermiştir. Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde ve 21. yüzyılın ilk yirmi yılında inşa edilen birçok büyük açıklıklı ahşap yapı bulunmaktadır. Bu yapılar genelde spor salonu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca olimpiyatlar için birçok büyük açıklıklı ahşap yapı inşa edilmiştir. Avrupa’da depo olarak kullanılan ahşap yapılar da vardır.

 

Son yıllarda çok katlı binalar için ahşabın uygun bir yapı malzemesi olduğu fikri gelişmiştir. Yapı endüstrisinin yüksek binaların inşası için ahşabı fark etmesi ve yapı kurallarına yeni düzenlemeler getirilmesi, ahşabın çok katlı binaların taşıyıcı sisteminde kullanılmasının önünü açmıştır. Dünyada 6-18 kat arasında değişen çok sayıda ahşap bina inşa edilmiş ve en son 24 katlı Hoho binası tamamlanmıştır. Tamamlanan ahşap binaların çok daha fazla açıklıklara ve yüksekliklere ulaşmasını sağlayacak endüstriyel ahşap ürünlerle yapısal sistemlerin geliştirilmesi için bir potansiyel olduğu söylenebilir. Dünyada sınırlı sayıda uygulama olmasına karşın, çok katlı ahşap yapılarda her geçen yıl kat adedi ve uygulama sayısı artmaktadır. Ahşap yapı tasarımları 30-80 katlı ve bina yüksekliği 80-350 m arasında devam etmektedir. Yüksek ahşap yapılar için çok sayıda öneri proje bulunmaktadır.