Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası Destekli Duvardan Isıtma Sisteminin Enerjitik Performans İncelenmesi


Akbulut U., Açıkgöz Ö., Kıncay O.

Tesisat Mühendisliği, no.146, pp.87-93, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Tesisat Mühendisliği
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.87-93
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemi (DTKIP) ile ilgili literatürde birçok yayın mevcuttur. Bu sistemleri ısıtma ve soğutma amacıyla kullanırken görülen enerji performans katsayısı değerleri (COP) enerjinin ekonomik kullanımı hususunda oldukça etkilidir. Duvardan Isıtma ve Soğutma Sistemi (DISS) ise duvara monte edilmiş olan ve içerisinde ısıtma/soğutma suyunun dolaştırıldığı bataryalardan oluşmaktadır. Bu çalışmada, DTKIP ile DISS’nin birlikte çalıştığı birleşik sistemin enerjitik performansı incelenmiştir. Bu inceleme gerçek bir binanın ısıtma ihtiyacının karşılanması sürecinde yapılan teorik ve deneysel araştırmaya dayanmaktadır. Konu ile ilgili olarak ısıtma sezonu için aylık olarak enerji analizi yapılmıştır. İncelenen sistem İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde bulunan, Yıldız Yenilenebilir Enerji Evi’nde (YYEV) kurulu bulunmaktadır. Bu sistem YYEV’nin ve komşu yurt binasında bulunan toplantı odasının ısıtma ihtiyacını karşılamaktadır. Sistem parametreleri 2010 yılı için saniye bazında kaydedilerek enerji analizi yapılmıştır. Isıtma sezonu için ısı pompası ünitesinin verimi %85 iken sistemin bütünü için hesaplanan verim değeri %67,36’dır. Ayrıca ısı pompası ünitesinin ve tüm sistemin COPH’si sırasıyla 4,13 ve 2,76 olarak hesaplanmıştır. Sistemin birim ısı kuyusu derinliği başına çektiği ısı enerjisi 50 W/m olup bu değer literatürde belirtilen sınırlar içinde kalmaktadır