Ortaokul Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri ile Demokrasi AlgılarıArasındaki İlişkinin İncelenmesi (Examination of the Relation Between Tendencies to Tolerance and Perceptions of Democracy of Secondary School Students)


Bektaş Öztaşkın Ö., İçen M.

The Black Sea Journal of Social Sciences Special Issue of Huseyin Husnu Tekişik, vol.1, no.7, pp.39-56, 2015 (Peer-Reviewed Journal)