Konu İçeriği ve Öğrenme Etkinlikleri Açısından 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Coğrafya


Hayır Kanat M., Çelik K., Bali M. E.

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.6, no.1, pp.165-185, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türkiye Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.165-185
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Sosyal Bilgiler; Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat Tarihi gibi pek çok sosyal bilimin tek bir potada eritildiği çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Bu çalışma alanında tasarlanan Sosyal Bilgiler dersi Türkiye’de 1968 yılından itibaren ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim programında yer almakta ve okullarda zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Derslerin işlenmesinde MEB tarafından onaylanmış olan kitaplar en temel eğitim materyalleri olarak kullanılmaktadır. Derslerin işlenmesinde MEB tarafından onaylanmış olan kitaplar en temel eğitim materyalleri olarak kullanılmaktadır. Ders kitapları öğretmenlerin anlattıklarının derli toplu yer alması, sözlü olarak anlattıklarının tamamlanması ve eksikliklerin giderilmesi, öğrencilerin her zaman elinin altında yer alan bir kaynak olması bakımından oldukça önemli materyallerdir. Bu çalışmada 2018 öğretim programına göre hazırlanmış Şahin’in(2018) 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders kitabı içerik analizine tabi tutulmuştur Öğrenme alanlarında Coğrafya konu içerikleri ve konuların aktarımındaki kullanılan yöntemler eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; İnsanlar Yerler ve Çevreler, Üretim, Dağıtım ve Tüketim, Küresel Bağlantılar öğrenme alanlarında Coğrafya konuları kapsamındaki öğrenme etkinliklerinin yeterli sayıda olduğu görülmüştür. Etkinliklerde kullanılan görsellerin ve etkinlik içeriklerinin kazanımlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Fakat kavram haritalarında, karikatürlerde, fotoğraflarda ve metinlerde yer alan içerikler arasında ilişki kurma etkinliklerine yeterince yer verilmediği tespit edilmiştir.