Kazdağlarının Kentsel Yaşam Kalitesi Bakımından Önemi


Creative Commons License

Erbesler Ayaşlıgil T.

Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 25 - 28 May 2012, pp.597-604

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.597-604
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bir yaşam alanında sunulan tüm olanak ve fırsatlardan, burada yasayan bireylerin eşit, dengeli, gereksinimleri oranında yararlanması ve etkinliklere katılabilmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan “Kentsel Yasam Kalitesi” değerlendirilirken kentsel altyapı, iletişim, ulaşım, kentsel yeşil alan gibi olanakların toplumsal, ekonomik ve mekânsal öğeler açısından standartların üstünde olması beklenmektedir.

Günümüzde pek çok yerel yönetim, kentlerinin yaşam kalitesini öne çıkarmakta ve vurgulamakta, kentlerinin çekim gücünü artırmaya çalışmaktadır. “Kentsel Yasam Kalitesi” ile kente yeni nüfus gruplarını çekmek için kentin reklâmında bu değerlendirmeyi kullanmaktadır. Yaşam kalitesi ayrıca yerel halka yaşadığı çevreyi, doğup büyüdüğü yerlerin farklılığını ortaya koyarak, belki de o yerin ayrıcalığını algılamayı sağlama açısından da büyük katkı sağlamaktadır. Bundan dolayı yerel yönetimler yerleşimlerin öncelikle doğal güzellikleri ve insanlara sunduğu kentsel yasam kalitesinden dolayı farklılık ve özgünlüklerini ortaya koymaktadırlar. Kazdağları da kütlesi ve silsilesinde yer alan tüm bölgeye, yöreye ve yerleşimlere, halka sunduğu olanaklarıyla kentsel yasam kalitesini artırmaktadır. Bu makalede kentsel yasam kalitesi ve bileşenleri ortaya konarak, özellikle fiziksel çevre kalitesi bileşenleri üzerinde durularak ve Kazdağları’nın önemi vurgulanacaktır.