BSA Proteininin VP/AA Kopolimeri ile Konjugasyonu


MANSUROĞLU B.

XXI. Ulusal Kimya Kongresi, 01 Ekim 2008