Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Lojistik Firması Seçimi


ÖZKAN B. , Kibar U., BAŞLIGİL H.

30. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 01 Haziran 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri