BULANIK ANALİTİK AĞ SÜRECİ METODU İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ÖNEM SIRASINA GÖRE SEÇİLMESİ


Güneri A. F., Tabak A.

9. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 14 - 16 May 2022, pp.121-131

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.121-131
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Sürekli gelişmekte olan dünyada enerji, ekonomik kalkınmanın önemli bir göstergesi olarak ülkeler için büyük bir öneme sahiptir. Bir toplumun sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmesi için yeterli miktarda enerji kaynağına sahip olması gerekmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, her yıl artan popülasyonlarına bağlı olarak, gittikçe yükselen bir enerji talebiyle karşı karşıyadır. Türkiye, bu enerji talebini sağlayacak fosil yakıtlar açısından oldukça yetersizdir. Bu durum Türkiye’yi enerji açısından dışa bağımlı bir ülke konumuna getirmektedir. Bir taraftan da Türkiye, enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacak kadar yüksek bir yenilenebilir enerji potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynağının önemine göre seçilmesi için bulanık mantık ile Analitik Ağ Sürecini içeren bir hibrit yöntem kullanılmıştır. Analitik Ağ Süreci, özellikle risk ve belirsizlik söz konusu olduğu zamanlarda, karar vericilere yardımcı olması amacıyla eleman kümeleri içinde (iç bağımlılık) ve kümeler arasında (dış bağımlılık) hem etkileşime hem de geri bildirime izin vermesi açısından, bulanık mantık ise dilsel verileri sayısal verilere çevirerek daha gerçeğe yakın sonuçlar elde etmemize olanak sağladığından bu yöntemler tercih edilmiştir. Bu tez çalışmasında, dört ana kriter kümesine (Ekonomi,Çevresel, Sosyo-Politik ve Teknik), on iki alt kritere ve beş tane yenilenebilir enerji kaynağına (Hidroelektrik,Rüzgar,Güneş,Jeotermal ve Biyokütle) yapılan literatür taraması sonucunda karar verilmiştir. İlk olarak üç uzmanın ortak görüşü doğrultusunda bir ağ yapısı oluşturulmuştur ve oluşturulan ağ yapısına göre ikili karşılaştırmalar yapılarak kriterlerin ve alternatiflerin ağırlıkları bulunmuştur. Yapılan işlemlerin sonucunda rüzgar, 0,276544 ağırlık derecesiyle en iyi yenilenebilir enerji alternatifi olarak belirlenmiştir.