Poli(metil metakrilat)'da Dağıtılmış 4-Desiloksibifenil-4'-Karboksilik Asit Sıvı Kristal Kompozitinin Karakterizasyonu


ÖZTÜRK E., KARANLIK G. , ÇAKAR F., OCAK H. , CANKURTARAN Ö. , BİLGİN ERAN B.

5. Fiziksel Kimya Kongresi, Konya, Türkiye, 16 Mayıs 2015

  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye