Different Perspectives on UAV-Based 3D Data: ITU Ayazağa Campus


Creative Commons License

Akay S. S.

Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi, vol.4, no.1, pp.47-63, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) offer several advantages about cost, data type and resolution compared to other surveying methods. UAV-based data are used in research, and platform apart from classical surveying and mapping. UAV-based data has been used for various fields such as online and virtual environments to create interaction between participants and earth surface without physical contact. 3D data can be integrated into websites, games, animations, and various applications to provide experience for users about the real-world on desktop or mobile devices. 3D data platforms provide to measure, get information, live a 3D experience, socialize and meet, and it brings together users on a common ground in terms of transportation, access and materiality. The high-accuracy of point cloud and 3D model of Istanbul Technical University Ayazağa Campus with UAV-based were produced, and to show these data at different perspectives in the virtual and online environment. Data of campus were used in different application, which are Metaverse (virtual reality (VR), augmented reality (AR)), online (information, navigation), and offline (flight simulation, solid model). Users get information, experiences and tour around without physical contact.
İnsansız Hava Araçları (İHA), diğer veri üretim yöntemleri ile karşılaştırıldığında son yıllarda maliyet, veri türü ve çözünürlüğü açısından avantajlar sağlamaktadır. Bu kapsamda, İHA verileri klasik ölçme veya haritalama amaçları dışında farklı sektörlerde, araştırmalarda ve platformlarda kullanılmaktadır. İHA verileri, fiziksel temas sağlanmadan sanal ve çevrimiçi platformlar gibi farklı ve yeni alanlarda katılımcılar ile yeryüzü arasında etkileşim sağlamaktadır. Üç boyutlu (3B) veriler, internet sitelerine, oyun motorlarına, animasyon uygulamalarına, masaüstü ve taşınabilir cihazlarda çeşitli uygulamalara entegre edilerek gerçek yeryüzü ile kullanıcılara farklı deneyimler sunabilmektedir. 3B veri paylaşım platformları, İHA tabanlı verilere doğrudan sahip olmadan her kullanıcıya gerçeğe yakın veri üzerinde ölçüm yapma, gezerek bilgi alma, 3B deneyim yaşama, çevrimiçi sosyalleşme ve görüşme kapsamlarında olanaklar sunmakta, alana ulaşım, erişim ve maddiyat konularında her kullanıcıyı ortak paydada buluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü yüksek çözünürlüklü nokta bulutu ve 3B model üretilmesi ile bu verilerin sanal ve çevrimiçi platformlarda farklı perspektiflerde kullanımının gösterilmesidir. Kampüs verileri Metaverse (sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR)), çevrimiçi (bilgi ve gezinme platformu ve çevrimdışı (uçuş simülasyonu, katı model üretimi) gibi farklı uygulamalarda kullanılmak üzere farklı platformlara entegre edilmiştir. Kullanıcılar kampüse fiziksel temas olmadan gezebilmekte, bilgi alabilmekte, etkinlikler düzenleyebilmekte ve deneyim kazanabilmektedir.