Kavram Yanılgılarına Yönelik Bilgisayar Destekli Rehber Materyallerin Kullanılması


Creative Commons License

Coştu B., Çepni S., Yeşilyurt M.

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002, vol.2, pp.1401-1406

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1401-1406
  • Yıldız Technical University Affiliated: No

Abstract

Etkili fen öğretiminin yapılabilmesi, kavramların yanılgılardan uzak bir biçimde öğrenciler tarafından anlaşılmasına bağlıdır. Bu bağlamda öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği konu ya da konularda etkinliklerin geliştirilip öğretmenlere sunulması gerekmektedir. Bu çalışma hal değişimi ile ilgili olarak belirlenen yanılgıları ortadan kaldırmada kullanılmak üzere bilgisayar destekli bir rehber materyal geliştirmek ve hazırlanan bu materyalin öğrencilerde görülen kavram yanılgılarını gidermedeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaca uluşmak için İlköğretim 8. sınıf kademesinde öğrenim gören 27'şer öğrenciden oluşan iki sınıf deney ve kontrol grubu oluşturacak şekilde seçilmiş ve deney grubuna hazırlanmış olan bilgisayar destekli materyal uygulanırken, kontrol grubuna geleneksel öğretim uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak aynı hedef davranışları ölçmeye yönelik farklı sorulandan oluşan ön testte hal değişim grafiklerinin çiziminde göstermiş oldukları yanılgıların çoğunlukla önlendiği ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak bilgisayar destekli olarak hazırlanmış materyalin öğretimde kullanılmasına ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur.