Şad Kaptanlığının Kuruluşu ve Basra’nın Stratejik Önemi


ÖZKAN S. H.

100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-Selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumu, 20 - 22 December 2017, pp.27

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.27