Dinleme Eğitimine Yönelik Web Tabanlı Uygulamalar


Kır D. B., Aytan T.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, vol.11, no.5, pp.214-234, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 5
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29228/ijla.73636
  • Journal Name: INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, ERIC (Education Resources Information Center), Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.214-234
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Teknolojide yaşanan gelişmeler, dinleme eğitimini olumlu yönde etkilemiştir. Video içerikli platformlar, e-öğrenme ortamları, web araçları, dijital dokümanlar, akıllı tahta uygulamaları, mobil uygulamalar ve çeşitli internet siteleri aracılığıyla dinleme eğitimi zenginleşmiştir. Dinlemeye yönelik dijital araç ve ortamların kullanım oranı artmış, öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerini edinmelerinin önemi ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte dil becerilerinin gelişiminde dijital araç ve ortamların kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci rolleri de değişmiştir. Teknolojinin içine doğan günümüz çocuklarının gereksinimlerini karşılamak için öğretmenlerin teknolojiden daha fazla yararlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin çeşitli teknolojik materyal ve uygulamalar aracılığıyla öğrencilerin ilgilerinin derste kalmasına dikkat etmeleri önemlidir. Öğrencilerin dersi dinleyebildiği süreler göz önünde bulundurulduğunda; öğretmenlerin derslerinde görsel ve işitsel araçlarla desteklenmiş web tabanlı uygulamalardan yararlanması, öğrencilerin dersi dinleme sürelerini artırarak eğitimin başarıya ulaşmasında önemli bir adım oluşturacaktır. Bu bağlamda; dinleme eğitiminin web tabanlı uygulamalarla desteklenmesinin, dinleme becerisinin gelişiminde önemli bir adım olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada dinleme eğitimine yönelik web tabanlı uygulamalar tespit edilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında veriler; web tabanlı uygulamalar, web tabanlı araçlar, web 2.0 araçları, dijital araçlar, dijital materyaller, dijital uygulamalar konularındaki yerli ve yabancı bilimsel yayınlardan (makale, kitap, kitap bölümü vb.) elde edilmiştir. Yapılan alanyazın taramasından sonra dinleme eğitimi için uygun olan 76 web tabanlı uygulama tespit edilmiş ve listelenmiştir. Daha sonra bu uygulamalar, kullanım alanları kapsamında değerlendirilerek açıklanmaya çalışılmıştır.