A Study on Graduate Theses Focusing on Violin Pedagogy in Turkey


Arica E.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.32, pp.327-342, 2017 (Scopus)

Abstract

In this study, the aim is to perform situation determination related with theses prepared in violin pedagogy field and to examine the findings placed under microscope from various aspects, in context of violin education system and problems. In line with this aim, similarities and differences between units, based on their preferences related with the research, were handled and the integrity of violin education in Turkey was questioned. Besides, the problems detected about violin education in other researches were related with the findings obtained in this research and accordingly were reviewed within the frame of the source or the reflections of the problems. 109 violin related theses were reached between January 2008 and December 2014 in higher education council national thesis archive and 69 among them were evaluated in terms of the determined criteria. Although studies with similar research tendencies under determined categories were found in theses prepared in music teachership, conservatories and fine arts faculties, it was determined that units conduct researches mostly related with their own units. As a result of relation of study findings with problems mentioned in other researches, problems are observed in integral structuring of violin education system of Turkey.

Bu çalışmada; Türkiye’de keman pedagojisi alanında hazırlanan tezlere yönelik durum tespiti yapılması ve farklı açılardan da mercek altına alınan bulguların, keman eğitimi sistemi ve sorunları bağlamında da incelenmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda; araştıma konusundaki tercihlerinden yola çıkarak birimler arasındaki benzerlik ve farklılıklar ele alınmış ve Türkiye’de keman eğitiminin bütünlüğü sorgulanmıştır. Ayrıca, diğer araştırmalarda keman eğitimi üzerine tespit edilmiş sorunlar bu çalışmada elde edilen bulgularla ilişkilendirilerek, sorunların kaynağı ya da yansımaları çerçevesinde gözden geçirilmiştir. 2008 Ocak - 2014 Aralık tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Arşivi’ndeki 109 keman konulu teze ulaşılmış ve belirlenen kriterler doğrultusunda 69 tez keman pedagojisi alanında değerlendirilmiştir. Müzik Öğretmenliği, Konservatuarlar ve Güzel Sanatlar Faküteleri’nde hazırlanan tezlerde; belirlenen kategoriler altında araştırma eğilimlerinin benzer olduğu çalışmalar bulunsa da, birimlerin araştırmalarını çoğunlukla kendilerine yönelik yürüttüğü tespit edilmiştir. Çalışmadaki bulguların diğer araştırmalarda belirtilen sorunlar ile de ilişkilendirilmesi sonucunda, Türkiye’deki keman eğitim sisteminin bütünlük içinde yapılandırılmasında sorunlar olduğu görülmektedir.