Kültürel Değerler ile Kariyer Çapaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma


Bal Y. , Büker Z. D.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.56, ss.729-744, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 56
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.20185639044
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.729-744

Özet

Araştırma üniversite öğrencilerinin kültürel değerler ile kariyer çapaları arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, üniversite öğrencilerine demografik bilgileri, kariyer çapaları ve kültürel değerleri ile ilgili sorular içeren anket formu uygulanmış ve 215 üniversite öğrencisine yapılan anket çalışmasının sonuçlarına yer verilmiştir. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin sahip olduğu kültürel değerleri ile kariyer çapaları arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma kariyer tercih aşamasına gelmiş olan öğrencilerin sahip oldukları kültürel değerleri tanıma fırsatı sunarak onlara kariyer tercihlerine nasıl bir yön verdiği konusunda fikir vermesi açısından önemlidir.