Etik ve Şiddet Açısından Medya Sanatının Güncel Öznesi ”Kadın Fotoğrafı”


ÇİÇEK E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.299-304, 2017 (Peer-Reviewed Journal)