NEMLENDİRME VE NEM ALMA SİSTEMİ ENTEGRE EDİLMİŞ PARABOLİK OLUK KOLEKTÖRLÜ GÜNEŞ DESALİNASYON SİSTEMİ


Aslam M. N., Ulusarslan D.

7. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2022, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Dünya suyunun yaklaşık %97'si, içilmeye uygun olmayan ve tarımda kullanılamaz deniz suyudur. Artan küresel nüfus ve iklim değişikliği nedeniyle Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2025 yılına kadar yaklaşık 1,8 milyar insan ciddi su kıtlığı ile karşı karşıya kalabilir. Araştırmacıların odak noktası, yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş enerjisi kullanarak içilebilir su üretmek için deniz suyunu kullanmaktır, çünkü su krizi tehdidi olan bölgelerin çoğu Ekvatora yakınlıkları nedeniyle bol miktarda güneş radyasyonu almaktadır. Güneş damıtıcısı, güneş enerjisi kullanarak tuzlu suyu tatlı suya dönüştürmek için temel bir cihazdır. Tek dezavantajı, düşük su verimi ve enerji verimliliğidir, bu da onu büyük ölçekli tatlı su üretimi için uygun hale getirmez. Güneş desalinasyon sisteminin performansını artırmak için literatürde birçok alternatif ortaya konmuştur. Bu çalışmada, bir nemlendirme-nem alma sisteminin parabolik-oluklu güneş kolektörü ile birleştirildiği entegre bir sistem teorik olarak tasarlanmış ve analiz edilmiştir. Güneş kollektörü havayı ısıtır, ve güneş damıtıcısı için su kütlesi girişi nemlendirme-nem alma işleminden gelir. Isıl analize dayalı geleneksel ve önerilen sistemler için iki ayrı matematiksel model geliştirildi. Modeller EES kullanılarak çözüldü, ve yaz ve kış gündönümleri ile bahar ve güz” ekinoksları için İstanbul'a maksimum güneş radyasyonu ve sıcaklık saatlerinden biri olan 13:00-14:00 saatleri arasında uygulandı. Önerilen sistem, özellikle soğuk mevsimlerde artan su verimliliği ve enerji verimliliği gösterdi. En yüksek su verimi yaz gününde yaklaşık 0,22 kg/saat.m2 elde edildi. Bu verim, aynı koşullarda çalışan geleneksel güneş damıtıcısına göre %144 daha fazladır. Son olarak, değişen girdi koşullarının sistem performansı üzerindeki etkisini görselleştirmek için önerilen sistemin parametrik analizi yapıldı.