Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası Kullanımında Güneş Enerji Desteğinin Araştırılması


Ağustos H., Açıkgöz Ö., Akbulut U., Kıncay O.

Tesisat Mühendisliği, vol.106, pp.47-53, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 106
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Tesisat Mühendisliği
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.47-53
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Mahallerin ısıtılması amacıyla farklı sistemler tasarlanılarak kullanıl - maktadır. Özellikle enerji darboğazından kaynaklanan alternatif enerji kaynaklarına yönelimleri ile Güneş Enerjisi (GE) ve Dikey Toprak Kay - naklı Isı Pompası (DTKIP) sistemlerinin kullanımında artış gözlen - mektedir. Bu bağlamda, ısıtma ve kullanım suyu ihtiyacını karşılamak amaçlı çalışan sistemlerde, yenilenebilir kaynakların kullanımını ince - lemek ve birbirlerine desteğini araştırmak gerekliliği yatırım koşulları - nı belirlemek açısından önemlidir. Bu çalışmada, öncelikle bir mahali ısıtma ve kullanım suyu ihtiyaçla - rının karşılanması için GE ve DTKIP sistemleri birbirinden bağımsız olarak incelenmiş, daha sonra ise iki sistemin optimum koşullarda bir - leştirilerek destekleri irdelenmiştir. GE sisteminin yıl boyunca tek başına ısıtma ve kullanma suyu ihtiya - cını %28 oranında, sadece kullanım suyu ihtiyacını ise yıl boyunca %68 oranında karşıladığı hesaplanmıştır. DTKIP ise tek başına ısıt - ma ve kullanım suyu ihtiyacını kış döneminde 26,2 kW kapasite ile sağlamaktadır. GE desteği sağlanarak oluşturulan birleşik sistem ta - sarımında, DTKIP sistemi 20 kW seçilebilmektedir. Aynı zamanda GE sistemi, yıllık 1,97 kW olan kullanım suyu ihtiyacını yaz döneminde tek başına karşılayabildiğinden, kullanım suyu DTKIP sisteminden alınmaz. Bu durum kullanım suyunu karşılamak amacıyla süper ısıtıcı modülü takılmamış olan DTKIP sistemleri için bir avantaj yaratır