Investigation of Indoor Navigation Network Models


Creative Commons License

Bilgili A., Şen A., Başaraner A. M.

18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Nowadays, the use of outdoor navigation applications is quite common. For the indoor navigation this case is still an emerging application due to the lack of use of a standartised positioning equipment, higher costs, accuracy issues, the more complex structure of indoor spaces and the fact that a compherensive network model to support indoor navigation for floor-level paths and non-level paths and the studies on computation of routes are not fully developed yet. The three dimensional building models (3D) and the two dimensional (2D) floor plans that derived from Building Information Modelling (BIM) is widely used as the base layers for the generation of navigation network models. With IndustryFoundationClass (IFC) schema that commonly adopted in BIM, the geometric and semantic information of buildings can be derived and the navigation network models are generetad on the indoor spaces that formed from them. Due to the degree of complexity of indoor spaces vary depending on the non-standart structures of buildings and the freedom of movement capability is in wide spectrum, different navigation networks can be generated. In this study the Medial Axis Transform based network models and Visibility based network models are generetad in the BIM of a faculty building with the help of the floor plans of the building and the usability of these navigation network models is compared in terms of the shortest distance and the shortest travel time. 

Günümüzde açık alanlarda kullanılan navigasyon uygulamaları oldukça yaygındır. İç mekanlarda (kapalı alanlarda) ise bu durum standart bir konumlama donanımının kullanılmaması, daha yüksek maliyet, doğruluk sorunları, iç mekanının yapısının açık mekanlara kıyasla karmaşıklık göstermesi ve iç mekan navigasyonunu kat düzeyi ve katlar arası düzeyde destekleyecek kapsayıcı ağ modelleri ve rota hesaplamalarına yönelik çalışmaların yeterince olgunlaşmamış olması nedeniyle henüz gelişme aşamasındadır. İç mekan navigasyonunda ağ modellerinin üretimi için kaynak veri olarak literatürde sıklıkla Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) yoluyla üretilen üç boyutlu (3B) bina modelleri ve/veya bu modeller yoluyla elde edilen iki boyutlu (2B) kat planlarının kullanımı öne çıkmaktadır. YBM’de benimsenmiş olan EndüstriTemelSınıfı (ETS) şeması ile bina bileşenlerine ait geometrik ve semantik veriler elde edilmekte ve bu veriler yardımıyla oluşturulan iç mekan üzerinde navigasyon ağ modelleri oluşturulmaktadır. İç mekanların standart olmayan yapısına bağlı olarak karmaşıklık derecesinin değişkenlik göstermesi ve iç mekan içerisindeki hareket kabiliyetinin geniş bir spektrumda olması sebebiyle farklı navigasyon ağ modelleri oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada literatürde öne çıkan “orta eksen dönüşümü tabanlı ağ modeli” ve “görünürlük tabanlı ağ modeli”, bir fakülte binasına ilişkin kat planları yardımıyla üretilen YBM üzerinde oluşturulmuş ve bu navigasyon ağ modellerinin kullanılabilirlikleri en kısa mesafe ve en kısa süre bakımından karşılaştırılmıştır.