Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile Sığır Serum Albumin-Vinil Pirolidokrilik Asit Kopolimerinin Kompleks ve Konjugatlarının İncelenmesi


MANSUROĞLU B.

Kromatografi 2010 Kongresi, 01 June 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text