Tavşanlı Zonunun batısındaki Paleozoyik temelden ve Mesozoyik volkanik-sedimenter örtüden yeni petrolojik, jeokimyasal ve jeokronolojik bulgular, B Türkiye


Ustaömer T., Robertson A., USTAÖMER P. A. , Dixon J.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 64. Jeoloji Kurultayı, 01 April 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes