Poli Dimetilsiloksan Esaslı Polimerik Başlatıcı ile Stiren ve Metilmetakrilatın Çözelti Polimerizasyonu


ACARALI N. , DENİZ S. , AKGÜN M. , AKGÜN N., EMEL D., DİNÇER S.

UKMK’5 Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2002

  • Basıldığı Ülke: Türkiye