Normatif Medya Kuramları Bağlamında Türkiye'de Basın ve Siyaset İlişkisi [1924-1960]: Cumhuriyet Gazetesi


Güven S., Özkan S. H.

IX. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Basın kavramı, toplumla ve toplumun tüm kurumları ile yakın bir ilişki içerisindedir. Bu kurumlardan biri de siyaset kurumudur. Basın ve siyaset arasındaki ilişkinin niteliği toplumun birlik ve uyum içerisinde bir bütünlük oluşturması açısından ayrıca önem arz etmektedir. Dolayısıyla toplum tarafından görevlendirilen siyaset ve basın kurumları arasındaki ilişkinin diğer kurumlara nazaran daha yoğun olması ve daha karışık bir yapı da bulunması kaçınılmazdır. Basın sosyal bilimlerin bir dalı olarak diğer tüm alanlarda yapılan çalışmalar gibi kuramsallaştırma çerçevesinde ele alınmaktadır. Basında kurulan siyasi söylemler Siebert ve arkadaşları ile Denis McQuail’in geliştirdikleri normatif medya kuramları üzerinden incelenmektedir. Zira basın ve siyaset ilişkisi hakkında yapılan araştırmalar; siyasi yapının nasıl olduğunu anlamak ya da en azından mevcut siyasi yapı hakkında bir fikre sahip olmak için basında yer alan siyasi söylemlerin incelenmesi doğru bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Türkiye’nin 1924-1960 yılları arasında basın ve siyaset ilişkisinin normatif medya kuramları bağlamında incelendiği bu bildiride Cumhuriyet gazetesi örneklem olarak seçilmiştir. Bu seçimin en önemli nedeni Cumhuriyet gazetesinin Türkiye’de 1923 yılında değişen siyasi yapı ile hemen hemen aynı tarihlerde kurulmuş olması ve dönemin siyasi kurumlarınca desteklenmesidir. Öyle ki Cumhuriyet gazetesi Atatürk’ün verdiği destek ile Yunus Nadi tarafından kurulmuştur. Gazetenin kurulmasında öncelikli amaç, yeni rejimin halka tanıtılması ve benimsetilmesidir. Atatürk devrimlerinin yerleştirilmesinin öncüsü olan gazete çok partili hayata geçişin önceleri karşısında durmuş, ancak Demokrat Parti kurucularının mevcut iktidar partisi içerisinden ve Atatürk’ün güvendiği isimlerden oluşması ile sonradan destek vermiştir. Hatta Nadir Nadi 1950 seçimlerinde DP’den bağımsız milletvekili seçilmiştir. DP’nin iktidara geçmesi ile 1954 seçimlerinden çok sonra bile demokrat partinin yanında yer alan gazete iktidarın basına uyguladığı mali ve cezai işlemlerden etkilenmemiştir.

Demokrat Partinin basına uyguladığı baskıların artması, ülke ekonomisinin giderek bozulması ve ülke içerisinde kaosun hüküm sürmeye başlaması ile gazete muhalif kanatta yer almaya başlamıştır. Sonuç olarak gazete, katkısı olduğunu ve bunu gururla ifade ettiği 27 Mayıs askeri müdahalesine zemin hazırlamış ve desteğini yeni iktidara yani müdahalecilerden yana kullanmaya başlamıştır. Çalışma ağırlıklı olarak gazete arşivlerine ve hatıratlara dayanmaktadır. Öte yandan dönemin siyasi yapısının daha iyi anlaşılabilmesi için literatür taraması yapılarak tezler, kitaplar ve dergiler incelenmiştir

Anahtar Kelimeler: Basın, Siyaset, Cumhuriyet Gazetesi, Normatif Medya Kuramları