Alt Ordovisyen Öncesi yaşlı Yay Mağmatizmasına Kuzey Türkiye'den Bir Örnek: Çaşurtepe Formasyonu'nun Jeokimyasal İncelenmesi (Bolu, B Pontidler).


USTAÖMER P. A., Kipman E.

Maden Tetkik Arama Enstitüsü Bülteni, vol.120, pp.61-77, 1998 (Peer-Reviewed Journal)