Katalizör Desteği Olarak Kullanılan Sepiyolit Kilinin Karakterizasyonu ve NaBH4 Hidroliz Aktivitesi


Kantürk Figen A. , PİŞKİN S.

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,