-mA ve –mAK: Cümlede anlam oluşumundaki işlevsellikleri


Creative Commons License

Pirim E., ÖKTEN C. E.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.15, pp.43-62, 2019 (Peer-Reviewed Journal)