Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarının Sınıflandırılmasında Lojistik Regresyon Analizi Yaklaşımı


BAHADIR E., ÖZDEMİR A. Ş.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.8, pp.203-214, 2013 (Peer-Reviewed Journal)