Elektrikli Araçlarda Kullanılan Modüler Batarya Paketleri için Modül Kontrol Ünitesi Tasarımı


Creative Commons License

Şahin U., Akın B.

7. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 24 - 26 January 2022, pp.133-134

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.133-134
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Elektrikli Araçlarda Kullanılan Modüler Batarya Paketleri için Modül Kontrol Ünitesi Tasarımı Bu çalışmada batarya yönetim sistemlerinin çalışma prensipleri hakkında bilgi verilmiş, topolojileri incelenmiştir. İncelenen topolojilerden modüler topolojiye sahip modül kontrol ünitelerinin elektronik donanım konseptleri sunulmuştur. Modül kontrol üniteleri ve batarya kontrol üniteleri arasındaki iletişim arayüzlerine göre sınıflandırılan zincir iletişim arayüzlü, ortak iletişim arayüzlü, CAN haberleşmeli, kablosuz haberleşmeli modül kontrol ünitesi konseptleri kıyaslanmıştır. Elektrikli araçlarda kullanılan batarya yönetim sistemlerine çeşitli sebeplerden uygunluğu dolayısıyla zincir iletişim arayüzlü modül kontrol ünitesinin elektronik donanım tasarım çalışması yapılmıştır. Tasarımı yapılan modül kontrol ünitesinin üretilmesinin ardından test faaliyetleri yürütülmüştür. Test çalışmasında modül kontrol ünitesi, 12 adet lityum iyon hücreden oluşan bir test bataryası ile –30°C, 25°C ve 65°C ortam sıcaklıklarında test edilmiş ve elektronik donanım performansı değerlendirilmiştir