Ontoloji Çizge ile Doküman Sınıflandırma


Tellioğlu A., Rahmet F., DİRİ B.

24.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, Zonguldak, Türkiye, 16 Mayıs 2016, ss.1-5

  • Basıldığı Şehir: Zonguldak
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.1-5

Özet

Özetçe—Bu çalışmada, Vikipedi sayfalarından linkler yardımı ile kavramlar toplanmış, toplanan kavramlar ile diğer kavramlar arasındaki bağlantılar çıkarılmıştır. Vikipedi sayfalarında bulunan metin içeriklerine göre kavramlar arasındaki bağlantıların güçleri bulunarak, toplanan kavramlar ve bağlantı frekansları yardımı ile ontoloji çizgesi oluşturulmuştur. Oluşturulan çizge yardımı ile kullanıcı tarafından girilen dokümanın ana konuları tespit edilmiştir. Doküman ana konularının tespit edilebilmesi için doküman içerisinde geçen kavramlar tespit edilerek her bir kavramın ontoloji çizgesi yardımı ile ana konuya olan uzaklıkları saptanmıştır. Çalışma dilden bağımsız olarak tasarlanmıştır. Girilen dokümanların büyük bir çoğunluğunda doğru ana konu tespit edilebilmiştir. Anahtar Kelimeler — Ontoloji Çizge, Doküman Sınıflandırma, Vikipedi