Taşınmaz değerlemede Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılması: Mardin Midyat örneği


Creative Commons License

Yağmahan G., GÜLGEN F.

VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2018), Eskişehir, Turkey, 18 - 21 September 2018