Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörünün Piyasa Yapısı ve Yoğunlaşma Analizi


KAYNAK S., ALTUNTAŞ S.

3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 27 - 30 Eylül 2016