IPTG indüklemesinin yapıya dayandırılmış ilaç tasarım çalışmalarında kullanılmak üzere Plasmodium vivax laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan geninin ifadesine etkisi


Celik V., BALIK D.

19. Ulusal Biyokimya Kongresi, 01 Nisan 2005

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri