ERKEN ULUSLARARASILAŞMADA AĞ İLİŞKİLERİNİN ROLÜ ÜZERİNE BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI: TURKUAZ YATAK ÖRNEĞİ


Berber Ş., Can E.

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.7, no.5, pp.2489-2524, 2019 (Peer-Reviewed Journal)