Fuzzy Logic Control of Vehicle Suspension Systems for Bumpy Roads


GÜÇLÜ R., Yüksek İ.

YTÜD Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, pp.75-82, 1 (Peer-Reviewed Journal)