Toplumterimbilimsel bir inceleme: Türkçede Kuantum Fiziği terimlerinin alanlararası dolaşımı


Creative Commons License

Görgüler Z., Kurmel D.

Littera Edebiyat Yazıları Çeviri Özel Bölümü, vol.32, pp.157-165, 2014 (Peer-Reviewed Journal)